Potrzeba bezpieczeństwa

jest jedną z podstawowych potrzeb egzystencji człowieka,

zaraz za potrzebami fizjologicznymi.

Potrzeba bezpieczeństwa

to potrzeba naszego stanu psychicznego i emocjonalnego,

to potrzeba zapewnienia sobie życia wolnego od trosk,

stabilności, sprawiedliwości czy wyeliminowania zagrożeń.

 

Nie uwolnimy świata od wszystkich trosk, 

ale wyeliminujemy albo chociażby zminimalizujemy część zagrożeń.