INNE

1. Jeżeli nie możesz znaleźć pakietu dla siebie lub chciałbyś zmienić model rozliczania się, poinformuj nas o tym, a wspólnie ustalimy satysfakcjonujące Cię warunki.

2. Powyższe zasady oferty mogą ulec zmianie.

3. Ceny za pakiety mogą ulec zmianie, jednak nie będą one dotyczyły osób, które już korzystają z oferty.

Projekty indywidualne

1. Strona w każdym pakiecie jest wykonywana indywidualnie pod daną działalność na podstawie wcześniej przygotowanego szablonu graficznego (tzn. indywidualnie dobierane są grafiki, zdjęcia i kolory).

2. Dla wszystkich pakietów stron postawionych na domenie, opcjonalnie można wybrać indywidualny projekt strony, który będzie się znacznie bardziej odróżniał od pozostałych.

3. Wykonanie indywidualnego projektu strony wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty, która wynosi 3-krotność ceny wybranego pakietu.

Oznacza to, że w pierwszym miesiącu zostanie wystawiona faktura, która będzie równa 3-krotności ceny wybranego pakietu.

Przykład 1:

Cena pakietu = 50 zł netto
Cena za projekt = 3 * 50 zł netto
Opłata za pierwszy miesiąc = 200 zł netto

Przykład 2:

Cena pakietu = 100 zł netto
Cena za projekt = 3 * 100 zł netto
Opłata za pierwszy miesiąc = 400 zł netto

Poprawki

2. Dodatkowe poprawki do projektu wiążą się z dodatkowymi opłatami.

3. Wysokość opłat za wprowadzenie poprawek:
- poprawki dotyczące 50 % objętości strony

     Opłata dodatkowa = 1-krotność wybranego pakietu
- poprawki dotyczące 90 % objętości strony
      Opłata dodatkowa = 2-krotności wybranego pakietu

1. Każdy pakiet obejmuje darmowe poprawki, jeżeli strona jest regularnie opłacana.

 • Jeżeli pakiet zawiera poprawki 1x/rok to oznacza to że po 12 miesiącach można zgłosić chęć wykonania profesjonalnych poprawek, które będą obejmowały maksymalnie 50 % objętości strony.
 • Jeżeli pakiet zawiera poprawki 2x/rok, oznacza to, że co 6 miesięcy mogą być wykonywane poprawki obejmujące 50% objętości  strony lub po 12 miesiącach można zgłosić chęć wykonania poprawek obejmujących 90 % objętości.

4. Poprawki mogą obejmować:
- poprawienie lub zmianę tekstów

- przesunięcie elementów (nie dotyczy elementów szablonu)
- zmianę grafik i zdjęć
- zmianę koloru tekstów i szablonu

5. Poprawki nie mogą ingerować w szablon strony, czyli ogólny układ, animację, mapę strony. Jeżeli potrzebujesz zaawansowanych zmian, możemy wykonać indywidualny projekt strony.

RWD i SEO

Jeżeli wybrany pakiet obejmuje RWD lub SEO to:
• Strona w pełni responsywna jest uruchamiana w ciągu 30 dni od dokonania pierwszej płatności.
• SEO obejmuje optymalizację strony pod kątem wyszukiwarek internetowych oraz utworzenie wizytówki firmy w google. Proces ten zostanie ukończony w ciągu 60 dni od dokonania pierwszej płatności.

PAMIĘTAJ! Nie ponosisz żadnych kosztów od rezygnacji lub zawieszenia strony na kilka miesięcy. Opłacona strona jest dostępna, nieopłacona strona jest niedostępna, proste! Bez zobowiązań!

7. Konsekwencje nieopłacenia stron:
• Nieopłacenie chociażby 1 miesiąca powoduje utratę możliwości dokonania darmowych poprawek ujętych w pakiecie.
•  Jeżeli Strona w ciągu 12 miesięcy od pierwszego uruchomienia była opłacona mniej niż 6 razy, to wówczas, po roku należy dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł netto. Nie uregulowanie tej płatności będzie skutkowało wyłączeniem strony. Analogicznie odbywa się to w latach kolejnych

• Jeżeli strona będzie nieaktywna przez 12 miesięcy, z powodu nie opłacania jej, wówczas zostanie usunięta z naszej bazy stron.

Opłaty

3. Płatności za stronę należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Spóźnienie się z opłatą spowoduje wyłączenie strony od 17 dnia miesiąca, w którym płatność nie została uregulowana.

5. Opłacenie strony kilka dni po terminie, nie spowoduje przesunięcia terminu płatności. W kolejnym miesiącu ponownie opłaty należy dokonać do 15 dnia miesiąca.

6. Opłacenie strony kilka dni po terminie spowoduje ponowne włączenie strony w ciągu 5 dni od dokonania płatności. (często odbywa się to szybciej, jednak w tym czasie uwzględnione są weekendy i święta)

1. Opłaty za stronę powinny być dokonywane co miesiąc, w kwocie ustalonej w wybranym pakiecie.

2. Opłaty za stronę powinny być dokonywane na podstawie przesłanych mailowo faktur pro forma.

Pakiety

1. Pakiet można w każdym momencie powiększyć lub pomniejszyć. Powiększenie pakietu daje dodatkowe możliwości, natomiast pomniejszenie pakietu oznacza ukrycie elementów, których nie obejmuje mniejszy pakiet.

2. Pakiety można dowolnie modyfikować. W celu modyfikacji pakietu należy się z nami skontaktować. Wówczas cena jest ustalana indywidualnie.

Zasady oferty

STRONY INTERNETOWE W ABONAMENCIE

Strona internetowa tanio